Algemene voorwaarden

Klassiekrijden kent een aantal eenvoudige voorwaarden. Deze voorwaarden zijn de uitgangspunten voor de overeenkomst en worden door beide partijen getekend.

Huurvoorwaarden:

 • De haal- en brengtijden op de dag zelf worden in overleg vastgesteld;
 • Het huurbedrag dient vooraf per bank of contant bij ophalen betaald te worden;
 • Per auto geldt een meerprijs indien meer dan 100 km wordt afgelegd van 0,25 euro per kilometer;
 • De borg voor het huren is € 300,- en dient gelijktijdig met het huurbedrag betaald te worden;
 • De borg wordt na de huurdatum onder inhouding van eventuele meer kilometers en de afrekening van de benzinekosten teruggestort. Dit i.v.m. eventuele verborgen schade en/of bekeuringen;
 • De auto wordt na terugkomst in IJsselmuiden door Klassiekrijden afgetankt;
 • Verlengen van de huurtermijn is tegen beperkte meerprijs mogelijk;
 • Versieringen of bloemstukken mogen alleen in overleg worden geplaatst;
 • Bij onvoorziene omstandigheden kunt u telefonisch contact opnemen via het telefoonnummer op de overeenkomst;
 • Er wordt een huurovereenkomst getekend door de bestuurder. Deze is als enige bevoegd te rijden in het voertuig en wordt aansprakelijk gesteld voor alle ontstane schade.

Annuleringsvoorwaarden:

 • De huur dient schriftelijk te worden geannuleerd;
 • Tot 1 week voor de huurdatum wordt 50% van de aanbetaling teruggestort;
 • Binnen 1 week voor de huurdatum wordt de aanbetaling niet teruggestort.

Verzekeringsvoorwaarden:

 • De bestuurder moet minimaal twee jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs categorie B;
 • De bestuurder is verantwoordelijk voor het in acht nemen van alle verkeersregels en -tekens;
 • De bestuurder is verantwoordelijk voor zijn inzittenden;
 • Het is verboden alcohol te nuttigen tijdens de gehele tocht en huurperiode;
 • De bestuurder mag niet onder invloed van medicijnen zijn, welke het reactievermogen kunnen beïnvloeden;
 • Men rijdt altijd voor eigen risico en Klassiekrijden is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel en schade van welke aard dan ook;
 • De auto’s zijn uit kostenoverweging WA-verzekerd. In geval van welke schade dan ook, toegebracht aan de auto tijdens de huurperiode, geldt een eigen risico van € 750,-. All-risk verzekering is in overleg mogelijk. Bij bewezen roekeloos gedrag zal de totale schade op de huurder worden verhaald.

Klassiekrijden besteedt constante zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Bovendien kan Klassiekrijden niet garanderen dat de aangeboden informatie geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt.

Klassiekrijden sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website dan wel met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Evenmin is Klassiekrijden aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via de website is verkregen.